Obraťte se na nás

Chceme, aby každý měl příležitost žít důstojný život či o něj bylo patřičně postaráno

Vladycká 1542/9
Praha 10 
PSČ 102 00
Czech Republic

50°1'27.055"N, 14°24'17.795"E

info@centrummobility.cz

+420 775 775 775

+420 776 440 044

Napište nám

O společnosti

Centrum mobility CZ, o.p.s je obecně prospěšná společnost. Tento unikátní projekt je jediný svého druhu v Evropě.

Existují sice nejrůznější občanská sdružení, poradny a sociální programy, ovšem vzhledem k jejich nesoučinnosti, a někdy až rivalitě, dochází stále k tomu, že se této skupině obyvatel nedostává všech potřebných služeb a péče.

Stává se, že tito lidé bez patřičné podpory rezignují na své životní cíle a zbytek života tráví v ústraní, často bohužel i mezi čtyřmi stěnami svého obydlí. A to mnohdy i pro to, že se stali obětí byrokracie a nebyl nikdo, kdo by jim pomohl.

Cílem Centra Mobility CZ, o.p.s. je poskytovat komplexní služby tak, aby život s hendikepem neznamenal žití mimo společnost.

Jak to funguje

Aby toho bylo možno dosáhnout co nejlépe, máme dva základní body, od kterých se odvíjí další poskytované služby.

Vlastní přeprava

Zajištění úpravy či již upraveného automobilu pro hendikepované, kteří jsou schopni řídit či mají někoho, kdo je bude vozit, včetně vyřízení příspěvku na pořízení a úpravu.

Flat Rate Fees

Provozování bezbariérové dopravy pro klienty, kteří nejsou schopni řídit, ale přesto potřebují cestovat za prací, rodinou, ale i zábavou. Určitě v brzké době se pokusíme získat finanční prostředky pro rozšíření o další potřebné a užitečné služby.